Úvod

Efektívny Altruizmus Slovensko združuje slovenskú komunitu tohto celosvetového hnutia. Snažíme sa pomáhať co najefektívnejšie za použitia prostriedkov, ktoré máme k dispozícií.

O myšlienkach efektívneho altruizmu si môžete prečítať viac na oficiálnej stránke zastrešujúcej toto hnutia (v angličtine), alebo na stránke českého spolku.

Niektoré knihy boli preložené do češtiny

Vybrané knihy v angličtine je možné získať zdarma cez Impact Books program.